Хорижий тил билиш сертификатига эга номзодлар учун Онлайн ҳужжат топшириш

Бакалавриат таълим дастури

5

Ҳужжат келиб тушди

Магистратура таълим дастури

7

Ҳужжат келиб тушди

Бакалавриат таълим йуналишлари бўйича топширилган ҳужжатлар

Бизнесни бошқариш бакалаври (ВВА)
Банк иши

2

Молия ва молиявий технологиялар (Digital Finance)

2

Бакалавр (BSc)
Иқтисодиёт (тармоқлар ва соҳалар бўйича)

3

Менежмент (тармоқлар ва соҳалар бўйича)

1

Бухгалтерия ҳисоби ва аудит (тармоқлар ва соҳалар бўйича)

0

Магистратура таълим йуналишлари бўйича топширилган ҳужжатлар

Бизнесни бошқариш магистри (МВА)
Банк иши

2

Молия ва молиявий технологиялар (Digital Finance)

5

Магистр (МSc)
Давлат молиясини бошқариш

2

Солиқлар ва солиққа тортиш

1

Иқтисодиётни монетар тартибга солиш

1

Бухгалтерия ҳисоби,аудити ва назорати

0

Пенсия фондларини бошқариш

0